Trojka

Naziv: Trojka, trojnice
Područje: Hrvatsko Zagorje

Trojka je vrlo interesantno glazbalo koje je nekada izrađivano u Hrvatskom Zagorju, a danas je, na žalost, potpuno zaboravljeno. Nastala je kombinacijom dvojnice i sluškinje. U jednom komadu drveta su provrtana tri provrta, lijevi nema rupica za prebiranje, srednji ima tri (ili četiri), a desni četiri (ili pet). Na slici lijevo je trojka s obrnutim rasporedom, lijevo su tri rupice za prebiranje, u sredini četiri, a desno nema ni jedne. Način sviranja je sličan kao i na sluškinju. Sviraju se dvojnice, a treći ton se povremeno dodaje tijekom svirke.

IZRADA GLAZBALA: Stjepan Večković, 098 275 211, gajde.hr@gmail.com