Šurle i Piva

Šurle su, uz roženice (sopile) i mih, tipično istarsko glazbalo. Šurle su, ustvari, dvije odvojene svirale izrađene od drveta, na gornjem kraju spojene u ”didak”, ”kutao” ili ”bačvicu”, kroz koji se upuhuje zrak, a koji ujedno služi i kao zaštita za piskove izrađene od trstike. Svirka na šurlama je dvoglasna (najčešće u tercama), a zbog svoje glasnoće, šurle su prvenstveno upotrebljavane kao plesno glazbalo. Uz šurle se može i pjevati, a interesantne su kombinacije sviranja šurli uz roženice ili mih. Vrlo rijetko se mogu naći šurle pričvršćene na mjeh i svirane kao mišnice. Takvo glazbalo se naziva ”piva”.

IZRADA GLAZBALA: Stjepan Večković, 098 275 211, gajde.hr@gmail.com