Otočki mih (Rab, Pag, Cres, Susak)

 

Mih koji se svira na otocima Rabu, Pagu i nekada na Cresu je vrlo sličan srednjedalmatinskom mihu i ima potpuno isti raspored rupica na svirali (6-2). Jedina razlika je u tome što je otočki mih malo jednostavnijeg izgleda, ima mješinu, jednostavnu puhaljku (najčešće izrađenu samo od trstike) i sviralu.

 

 

 

Na Rabu se također može naći i svirala miha s ”obrnutim” rasporedom rupica za prebiranje. Uobičajeno je da na desnoj strani svirale bude šest rupica, a na lijevoj dvije, dok neki svirači na Rabu koriste svirale na kojima je šest rupica s lijeve strane, a dvije s desne. To nema baš nikakvu ulogu u kvaliteti sviranja i ovisi o individualnim sklonostima pojedinog svirača.

Osim na Rabu, Cresu i Pagu, ovakav mih je nekada sviran i na otoku Krku. Bez obzira na gotovo indentičnu vrstu miha, svaki otok, pa i svaki pojedini svirač je imao svoje melodije i svoje varijante sviranja tog miha. Danas se ni na otoku Cresu više ne svira ova varijanta miha već se svira noviji, istarski mih.

Postoji još jedna, vrlo specifična, varijanta otočkog miha, a to je mih s otoka Suska. Svirala susačkog miha ima na desnoj strani 5 rupica za prebiranje, a na lijevoj 3 i ovaj mih bi mogli smatrati raritetnim primjerom prijelaska sa šurli ili sviroka na mih. Slične varijante mihova su nekada svirane na zapadnim rubnim područjima Gorskog kotara, zatim u Kastavštini te na otocima Cres, Krk i Susak. Ovisno o broju i rasporedu rupica za prebiranje postojale su razne varijante: 6-5, 6-4, 6-3, 6-2, 5-4, 5-3. Svi ti mihovi su danas gotovo potpuno nestali.

IZRADA GLAZBALA: Stjepan Večković, 098 275 211, gajde.hr@gmail.com