Mih s Pelješca

Mih s poluotoka Pelješca je prijelazni oblik s prastarog hercegovačkog miha na noviji srednjedalmatinski mih. To je vidljivo po tome što su u gornja dva reda rupica za prebiranje (dvije rupice na lijevoj strani) zatvorene ili ih uopće nema (6-4). Sličan oblik miha je nekada postojao i u nekim dijelovima Dalmatinske zagore, te Like i Gorskog Kotara, gdje su na lijevoj strani bile zatvorene po tri rupice za prebiranje (6-3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZRADA GLAZBALA: Stjepan Večković, 098 275 211, gajde.hr@gmail.com