Jedinka

Jedinka, žveglica, jednojnica, jednogrla, sopelica, čuruminka, itd. je jednocijevna svirala, izrađena najčešće od bazgovine ili ljeskovine, premda se mogu koristiti i druge vrste drveta, npr. šljiva, javor, kruška, orah, maslina, šimšir ili trešnja. Jedinka najčešće ima šest rupa za prebiranje te pisak, koji se nalazi s vanjske strane, tj. okrenut je prema gore, za razliku od istočnijih varijanti kod kojih je pisak redovito s unutarnje strane, okrenut prema sviraču. Razne varijante svirali jedinki su se nekada davno svirale širom Hrvatske tako da nema kraja u kojem se nisu svirala ova glazbala. Najčešće su se jedinke iz pojedinih krajeva razlikovale po obliku i ukrasima te po nazivu. Npr. jedinke iz Hrvatskog Zagorja su najčešće imale četvrtasti vanjski presjek za razliku od svih ostalih varijanti sličnih svirala iz drugih krajeva koje su redovito okruglog presjeka. Naziv “frula” (koji ionako nije hrvatskog porijekla) se u Hrvatskom Zagorju, a nekada i u cijeloj Hrvatskoj, za ovakve vrste svirala, nikada nije upotrebljavao. Jedinka je solističko glazbalo vrlo nježnog i elegičnog tona.

Na slici lijevo je jedinka iz Hrvatskog Zagorja, a na slikama desno jednogrla iz Dalmacije i čuruminka s otoka Korčule.

IZRADA GLAZBALA: Stjepan Večković, 098 275 211, gajde.hr@gmail.com