Istarski mih

Istarski mih najnoviji je tip miha. Nema toliko ukrasa kao dalmatinski i hecegovački mih. Sastoji se od kozje mješine, puhaljke ili kanele, kutla (bačvica) i svirale ili prebiraljke.

Istarski mih je pretežno plesno glazbalo premda se uz mih može i pjevati, a u posljednje vrijeme se sve češće mih svira i uz ostala istarska tradicijska glazbala kao što su roženice i šurle.

Svirala je najčešće malo kraća nego kod ostalih tipova mihova pa daje specifičan zvuk. Na lijevoj strani svirale nalazi se pet rupica za prebiranje, s time da između treće i četvrte rupice (broječi odozgo) postoji razmak, tj. u tom polju je rupica zatvorena ili je nema, a na desnoj strani se nalaze tri rupice za prebiranje. Upravo je zbog takvog rasporeda rupica za prebiranje, svirka na istarskom mihu specifična i drugačija od ostalih.

Osim u Istri, ovakva vrsta miha se danas svira i na otoku Cresu. Melodije su drugačije, a specifičnost  je istovremeno udaranje ritma nogama zbog čega creski svirači najčešće sjede tijekom sviranja.

IZRADA GLAZBALA: Stjepan Večković, 098 275 211, gajde.hr@gmail.com