Gunge

Gunge su jedno potpuno zaboravljeno glazbalo, za koje samo postoje podaci da je nekada bilo izrađivano i svirano na otoku Pagu. Izrađivane su od dva komadića trstike (dvije diplice s piskovima), povezana zajedno navoštenim koncem. Na njih je kasnije naljepljivan rog da bi zvuk bio puniji. Gunge su na obje svirale imale isti broj rupica za prebiranje, tako da su najvjerojatnije bile svirane na sličan način kao i hercegovački mih danas. Slično glazbalo je bilo poznato i u Crnoj Gori, pa se može pretpostaviti da su gunge nekada bile mnogo raširenije. Vrlo sličnih, gotovo indentičnih glazbala ima i na Bliskom istoku što ukazuje na veliku starost tog tipa glazbala. Naziv ”gunga” se na otoku Pagu upotrebljavao i za svirale slične diplicama, a ponegdje samo kao naziv za pisak od trstike.

Gunge je rekostruirao i ponovno izradio Stjepan Večković.

IZRADA GLAZBALA: Stjepan Večković, 098 275 211, gajde.hr@gmail.com