Dječje svirale

Djeca su nekada, kao i danas, u svojim igrama vrlo često imitirala odrasle. Nekada nije bilo igračaka koje bi se mogle kupiti i vrlo često su djeca sama izrađivala svoje igračke koristeći pri tome sve ono što su mogla naći u svojoj okolini. Tako je nastalo mnoštvo dječjih glazbala koja su vrlo rijetko imala neku glazbenu vrijednost i služila su isključivo kao dječje igračke. Najčešće su to bile svirale za jednokratnu upotrebu napravljene od trstike, kore drveta, vlati trave, ili lista nekog drveta. Najčešće su ta glazbala bacana čim bi se istrošila, ipak, bilo je i glazbala koja su za djecu izrađivali odrasli pa su ta glazbala ostala sačuvana i do današnjih dana. Razne klepetaljke i zujalke od drveta ili ljuske oraha, guslice od kukuruzovine, male dječje diplice, fučkalke od gline, itd. još se mogu naći u pojedinim etnografskim muzejima.

Na slikama odozgora prema dolje su: dječje žveglice iz Zagorja (u obliku pištolja, bajsa i jedinke), guslice od kukuruzovine i lijepo izrezbarena drvena čegrtaljka.