Diple bez mješine

Naziv: diple, diple bez mješine, diple s kutlom
Područje: Dalmacija, Dalmatinska zagora, Bosna i Hercegovina

Od svirala tipa gungi, tj. dviju diplica iz trstike povezanih zajedno, razvile su se dvostruke (dvocijevne) svirale izrađene od jednog komada drveta, s piscima od trstike. Te su svirale imale još jedan novi dodatak nazvan ”didak”, ”kutao” ili ”oglavina” preko kojega je zrak upuhivan u sviralu. U tom slučaju piskovi nisu morali biti stavljani u usnu šupljinu, te su tako bili ujedno štićeni od oštećenja. Takve dvostruke svirale najčešće su nazivane ”diple”. Kasnije su te svirale navezivane na mješinu od štavljene životinjske kože, pa su, uz naziv “diple”, korišteni i drugi nazivi (diple s mjehom, mješina, mišina, mih …). Ova su glazbala svirana na jedan, u našim krajevima, gotovo potpuno zaboravljen način sviranja koji je zvan ”predušivanje” ili cirkularno disanje. To je način udisanja zraka bez prekidanja melodije. Na isti način Makedonci sviraju zurle, a australski Aboriđini svoj didgeredoo.

Osim dvostrukih dipli postojale su i jednostruke diple ili diple jednojnice. Bile su vrlo slične dvostrukim diplama s tom razlikom da su, umjesto dvostruke, imale jednostruku (jednocijevnu) sviralu s jednim piskom od trstike ili bazge (zove), te tri do šest rupica za prebiranje.

IZRADA GLAZBALA: Stjepan Večković, 098 275 211, gajde.hr@gmail.com