Mih from the Islands

 

The mih from the islands of Rab, Pag and Cres is very similar to the central Dalmatian mih and had the same position of holes on the pipe (6-2). The only difference is that the island mih is somewhat simpler in its appearance; it has a bag, a simple blowpipe (usually made only from reed) and a pipe.

On the island of Rab one can also find mih pipes with the opposite positioning of holes for playing. There area usually six holes on the right side and two on the left side two, while some musicians on the island of Rab use pipes that have six holes on the left side and two on the right side. This does not influence the quality of playing and depends only on the individual preferences of the musicians.

Osim na Rabu, Cresu i Pagu, ovakav mih je nekada sviran i na otoku Krku. Bez obzira na gotovo indentičnu vrstu miha, svaki otok, pa i svaki pojedini svirač je imao svoje melodije i svoje varijante sviranja tog miha.

Postoji još jedna, vrlo specifična, varijanta otočkog miha, a to je mih s otoka Suska. Svirala susačkog miha ima na desnoj strani 5 rupica za prebiranje, a na lijevoj 3 i ovaj mih bi mogli smatrati raritetnim primjerom prijelaska sa šurli ili sviroka na mih. Slične varijante mihova su nekada svirane na zapadnim rubnim područjima Gorskog kotara, a danas su potpuno nestale.

Moram napomenuti da nije jasno porijeklo ovakvog miha na otoku Susku i da li se na tom otoku svirala baš ovakva vrsta miha ili uobičajeni otočki mih s rasporedom rupica 6-2. To bi još trebalo detaljnije istražiti.